1

Průkaz, který dostanete jako potvrzení o pobytu, se jmenuje průkaz občana Evropské unie. Na našem území se jím můžete legitimovat, vybírat peníze, zkrátka funguje téměř jako občanský průkaz ČR.
Abyste jej získali, musíte mít pas nebo občanský průkaz své země a jednu současnou pasovou fotografii. Zároveň musíte být pojištěn u české zdravotní pojišťovny v době, kdy o pobyt žádáte - stačí se k jakékoliv pojišťovně přihlásit na jeden měsíc.

2

Na pojišťovně řekněte, za jakým účelem se k ní chcete přihlásit. Jeden měsíc pojištění v Česku stojí cca. 1000 korun. Na pojišťovně složíte tuto částku a na počkání Vám vystaví dočasný průkaz pojištěnce.

3

Dalším dokumentem, který je nutný k povolení pobytu, je potvrzení od majitele bytu, že v něm žijete. Podpis na tomto dokumentu nemusí být ověřený.

4

Nyní se dostáváme k účelu, za kterým o pobyt žádáte. Ke každému z důvodů (studium, práce, uzavření manželství) musíte mít doklad o tom, že to tak skutečně je. Tedy v chronologickém pořadí - oddací list, potvrzení o studiu, pracovní smlouvu nebo ještě lépe potvrzení od zaměstnavatele s co nejčerstvějším datem.

5

Teprve tehdy, až budete mít vše připravené, vydjte se na oddělení cizinecké policie působností příslušící místu bydliště, na které žádáte o pobyt.

6

Formulář, který na policii vyplníte, není zvlášť složitý. Do připravených kolonek vepíšete své osobní údaje, povolání, zaměstnání před příchodem do Česka i s adresou zaměstnavatele. Dále pak zaměstnání po příchodu do Česka - poslední. Do kolonky účel pobytu vepište jednu z možností - uzavření sňatku, studium, zaměstnání. Ve formuláři je také údaj poslední bydliště v cizině, den vstupu na území a údaje o Vašich nejbližších - manželce/manželovi, dětech a rodičích.

Varování

Trvalý pobyt u nás dostane málokdo. Jeho jediná výhoda oproti pobytu přechodnému je přitom ve volebním právu.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (2 votes)