1

Kde si trvalé bydliště změnit

K trvalému pobytu se můžete přihlásit na matrice příslušného magistrátu, na úřadech jednotlivých městských částí nebo obvodů, případně také na obecních úřadech.

2

Kdo se může přihlásit k trvalému pobytu:

- občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na
základě ověřené plné moci
- zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
- zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa
trvalého pobytu

3

Co si vzít s sebou

Potřebné doklady pro změnu – přihlášení trvalého pobytu jsou:

- vyplněný a řádně podepsaný přihlašovací lístek (tiskopis) k trvalému
pobytu
- stávající (platný) občanský průkaz
- rodný list
- potvrzení o vlastnictví nemovitosti nebo souhlas vlastníka nemovitosti k
přihlášení trvalého pobytu (výpis z katastru nemovitostí, případně platná
nájemní smlouva)

4

Správní poplatek

Při přihlášení nebo změně trvalého pobytu se platí poplatek ve výši 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.8
Average: 3.8 (5 votes)