1

Druhy zámkové dlažby

Zámkovou dlažbu můžete zakoupit v různých velikostech, barvách a tvarech. Základní typ zámkové dlažby v šedé barvě pořídíte za relativně nízkou cenu. Počítejte, že za barevné variace případně různé tvary si připlatíte. Stále však zámková dlažba zůstává pro terénní úpravu nejvhodnějším a ekonomicky nejdostupnějším materiálem.

Zámková dlažba je ve své podstatě druh betonové dlažby. Dlažební kostky zámkové dlažby mají na svých stranách speciální výstupy a kapsy, které do sebe při pokládání zapadají. Tímto způsobem docílíte stability a pevnosti obkládané plochy.

Jak jsme již uvedli, zámkovou dlažbu můžete sehnat v různých tvarech, barvách a velikostech.

Základní rada zní:

- Pro pěší cesty, chodníčky apod. je postačující zámková dlažba o
tloušťce 4 – 6 cm.

- Pro parkovací plochy, příjezdové cesty apod., kde předpokládáte větší
hmotnostní zátěž, je dostačující zámková dlažba o tloušťce minimálně 8
cm.

2

Podklad

Základem pro to, abyste vybudovali kvalitní zámkovou dlažbu, je dostatečná a řádná příprava terénu. Místo, kde chcete zámkovou dlažbu vybudovat, odkopejte, uveďte do roviny a zhutněte.

Další částí podkladové vrstvy je kladecí lože. Tu nejlépe připravíte ze štěrkodrtě, několika vrstev písku nebo štěrku. Kladecí lože by měla být silná 3 – 5 cm. Kladecí loži rozhodně nebudujte z nepropustných materiálů. Tato vrstva podloží musí být zcela propustná, aby měla voda kam odtékat.

Vybudujete-li podkladovou loži z nepropustného materiálu jako je například beton, bude se na vaší zámkové dlažbě hromadit voda, protože nebude mít kam odtékat. Při mechanickém poškození nebo narušení, nebudete moci zámkovou dlažbu snadno rozebrat, ale budete ji muset rozbít.

Kladecí lože by měla být jeden centimetr nad okolním terénem. Nezapomeňte, že zámková dlažba hutněním sedne o 1 centimetr níž.

3

Hloubka základů

Podkladová vrstva je základem pro vybudování kvalitní zámkové dlažby. Hloubka podkladové vrstvy by měla být:

- U pěších cest, chodníků apod., které jsou hmotnostně méně zatíženy, je
dostačující hloubka podkladové vrstvy 10 cm.

- U příjezdových cest, parkovišť pro auta, které jsou hmotnostně mnohem
více zatíženy, je dostačující hloubka podkladové vrstvy alespoň 30 cm.

4

Sklon

Sklon dlažby musíte vést vždy směrem od budovy ven (odtok vody apod.)

5

Okraje

Okraje můžete vytvořit pomocí dlaždic zasazených na výšku nebo pomocí speciálních tvarovek. Před pokládáním okrajů si vše pečlivě rozměřte, zámkovou dlažbu pokládejte pokud možno tak, abyste nemuseli dlaždice řezat. Podkladová vrstva pro vybudování okrajů by měla být minimálně 20 cm hluboká. Její kladecí lože by měla být vytvořena z betonu (pevného materiálu).

6

Pokládka dlažby

Samotnou dlažbu pokládáte na kladecí loži. Máte-li vybudovány okraje, pak začněte dlažbu pokládat od nich. Dlažbu pokládejte rovnoměrně vedle sebe. Abyste dodrželi správný směr pokládky, můžete si jej vyznačit pomocí provázků. Nezapomeňte mezi dlažbou zachovávat stejně široké spáry (cca 3 – 5 mm).

Po pokládce dlažby musíte přejít k jejímu prvnímu hutnění. Hutněním srovnáte dlažbu do roviny. Hutnění provedete pomocí vibrační desky s pryžovou ochranou.

7

Spárování

Po pokládce dlažby a jejím prvním hutnění je čas na spárování. Nejvhodnějším materiálem pro spárování zámkové dlažby je křemičitý písek. Písek mezi spárami zabraňuje prorůstání plevele a trávy a umožňuje prosakování vody.

Finalizaci pokládky zámkové dlažby představuje druhé hutnění v příčném i podélném řezu pomocí vibrační desky.

8

Řezání dlaždic

Pokud se přeci jen nevyhnete řezání dlaždic, které přesahují vaše okraje, pak doporučujeme použití řezačky nebo štípačky na dlažbu. Úhlová bruska, řezací nebo brusný kotouč na beton a kámen vám také s odřezáním nadbývajících částí dlažby pomohou.

Varování

Zámkovou dlažbu pokládejte za teplého počasí a pokud možno bezvětří. Mráz znesnadňuje zhutnění, úpravu a srovnání podkladové vrstvy. Pouze při teplém, suchém a mírně větrném počasí se vám podaří položit zámkovou dlažbu kvalitně.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.375
Average: 4.4 (16 votes)