1

Písemná výpověď ze zaměstnání je nenáročný dokument, v němž na začátku uvedeme datum, kdy výpověď píšeme, a informace o sobě. Například v této podobě:

V Brně 10. listopadu 2009

Jaromír Nováček
nar. 20.2.1980
bytem Nová Třída 450, Praha - Nové Město, PSČ 120 00

2

V další části objasníme, co je obsahem našeho písemného sdělení. Tedy

Věc: Výpověď z pracovního poměru

Následují podrobnější informace. Snažte se být výstižní a struční. Není třeba popisovat příběhy, co se vám všechno stalo či nestalo v práci apod. Uveďte jednoduše:

Vážení,

u Vaší společnosti Nábytek Jasný jsem zaměstnán jako prodavač nábytku. A to na základě pracovní smlouvy, kterou jsme uzvařeli 1.1.2002 (můžeme uvést číslo smlouvy, pokud existuje).

Tímto v souladu s § 50 Zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru. Pracovní poměr tak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.

3

Na závěr podepíšeme.

Výpověď začne běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi ze zaměstnání.

Tipy

Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, na kterou máte nárok, můžete podat výpověď ze zaměstnání a nárokovat si odstupné. Ve výpovědi proto uvedete důvody, proč podáváme výpověď, zmíníme dlužnou částku a odstupné a připojíme číslo účtu i termín zaslání peněz.

Varování

Výpověď je neplatná, pokud není doručena druhému účastníkovi. proto se necháme doručení potvrdit na naši kopii výpovědi smlouvy.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.363635
Average: 4.4 (11 votes)