1

V prvé řadě si je třeba uvědomit, že na rodičovskou dovolenou máte podle zákoníku práce právo, ovšem po dobu čerpání rodičovské dovolené vám nebude příslušet mzda. Rodičovská dovolená se jako výkon práce neposuzuje. Po dobu čerpání rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky nepřísluší zaměstnankyni/zaměstnanci tedy náhrady mzdy nebo platu, pouze nárok na dávku státní sociální podpory - rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

2

Před ukončením mateřské dovolené proto požádejte o rodičovský příspěvek. Žádost podejte na Úřad práce - Odbor státní sociální podpory v místě vašeho trvalého bydliště. Základní výše rodičovského příspěvku v současnosti činí 7.600 Kč měsíčně, snížená výměra činí 3.800 Kč. Na výběr máte dvě varianty čerpání - zrychlenou a klasickou.

3

Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba manželé najednou, ovšem jen jednomu z nich přísluší rodičovský příspěvek. Proto si předem spočítejte, jaká varianta pro vás bude výhodnější.

4

Dohodněte se se zaměstnavatelem a předem se informujte na to, zda uvažuje zachovat vaši pracovní pozici po návratu z rodičovské dovolené. Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy, tzn. na sjednaný druh práce uvedený v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel vás nemusí umístit na totéž pracovní místo.

Varování

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok pouze v případě, že po celý kalendářní měsíc pečuje o dítě celodenně. Pokud tedy umístíte svou ratolest do jeslí či školky, nárok vám zaniká.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno