účinná lítost

Jak zanikne trestní odpovědnost účinnou lítostí

Dokonali jste trestný čin a přesto v určitých případech nemusíte nést trestní následky, například jít do vězení nebo vykonávat obecně prospěšné práce. Trestnost činu, který jste spáchali, totiž může dodatečně zaniknout. A to díky vaší další aktivitě...