1

Odhalte příčiny agrese
Příčin agrese může být celá řada. Obecně je dělíme na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní řadíme osobnost agresivního jedince jako takovou, jeho nižší IQ, postižení centrální nervové soustavy, špatné morální vlastnosti, abstinenční příznaky, nedostatek soucitu, úzkost atd.
Vnějšími příčinami jsou špatná výchova (např. agresivita jednoho z rodičů), vliv party, drogy a jiné návykové látky, vliv sdělovacích prostředků atd.

2

Odhalte agresi včas
Odhalte agresi včas
Důležité je agresi odhalit včas. Dětská psychika je ještě dobře formovatelná a mnohé zlozvyky se z ní dají snadněji odstranit než např. u pubescenta či adolescenta. Proto pokud se vám zdá, že váš potomek reaguje často neadekvátně situaci, příliš křičí, chová se hrubě ke svým věcem nebo dokonce má problémy s agresivitou ve školce či ve škole, je nutné zakročit a rozhodně neignorovat tyto projevy.

3

Náprava agrese
Uvědomte si, že výchova agresivního dítěte je náročná. Na jednu stranu je nutné být nekompromisní, ale na druhou stranu byste se měli snažit pochopit příčiny problémů dítěte.
Především musí dítě vědět, že agresivním chováním nic nezíská. Proto bude-li se vztekat a chtít něco získat za každou cenu, zamyslete se nad tím, zda je nutné mu to pořizovat.

4

Při zvládání agrese dítěte je také důležitá její míra. Pokud malé dítě občas odhodí hračku a křičí, je třeba ho uklidnit, ale ne fyzickými tresty. Je-li však dítě výrazněji destruktivní ke svému okolí, poraďte se s odborníkem a navštivte psychologickou poradnu, ve které se společnými silami pokusíte odhalit příčiny agrese a seznámíte se s možnostmi, jak tento problém výchovně zvládnout.

Tipy

Vychovávat agresivního potomka je pro rodiče velmi náročné. Často budete mít tendenci řešit agresivní chování svého syna či své dcery fyzickým trestem. Nedělejte to. Agrese vždycky budí jen agresi…

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)