1

Reference:
Měli bychom si v okolí zajistit dostatek referencí a přihlédnout také k tomu odkud jsou.
Dobrou referencí je i to , že školu navštěvuje velké množství dětí známých, že se o škole pozitivně hovoří v médiích a v obci, škola se nbeojí prezentovat se na veřejnosti.

2

Vzdělávací program:
Hlavně formy a způsoby jeho naplňování. Měli bychom sledovat dění školy delší čas ještě před zápisem. Jaké akce škola pořádá a kdo se jich účastní? Prezentuje škola výsledky žákovské práce? Kolik žáků bylo přijato na víceletá gymnázia – je přijetí na gymnázium vůbec jedním z cílů školy?

3

Prostředí:
Hygienické podmínky, vybavení učeben, tělocvična, hřiště a další prostory k výuce i k využité volného času a přestávek. Jak vypadá jídelna, kde se děti stravují, jaká je její nabídka a systém objednávání obědů? Důležité je i klima školy – její atmosféra, vztahy mezi učiteli, kolektiv, vztahy dětí a učitelů.

4

Školní družina
Zda smíšená oddělení? Má svůj vlastní program nebo tu děti pobíhají většinu času bezprizorně? Kdo se o ně stará a do kolika hodin je dětem přístupná.

5

Cizí jazyky:
Kdo jazyky vyučuje?. Můžeme se ptát rodičů, kteří měli v této třídě děti.Jaké metody metody výuky používá, případně jaké kurzy v rámci svého sebevzdělávání absolvoval, jakým způsobem škola (učitel) žáky hodnotí.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (2 votes)