1

Záhlaví

V záhlaví objednávky uveďte pořadové číslo objednávkového listu. Doporučujeme, abyste uváděli číslo označující zakázku, na kterou se objednávka vztahuje a pod kterou ji vedete v účetním systému.

2

Dodavatel

U položky dodavatel služeb uveďte oficiální název společnosti, pod kterým je vedena v živnostenském nebo obchodním rejstříku.
Dále uveďte oficiální sídlo společnosti a identifikační číslo, případně DIČ.

3

Odběratel

U odběratele služeb uveďte totožné údaje jako u protistrany tj.:

- název (jméno a příjmení)
- sídlo (adresa trvalého pobytu)
- IČ, DIČ (rodné číslo)

4

Definice služeb

Dále v závazné objednávce uveďte specifikaci zboží nebo služeb, které budou na základě této závazné objednávky odběrateli dodány.

5

Termín a místo konání

Dalším důležitým bodem je termín a místo dodání, zde nemusíte uvádět přesný termín. Stačí uvést alespoň období, ve kterém bude zakázka zrealizována.

6

Místo a datum splatnosti ceny, forma fakturace

Do této kolonky vepište, jakým způsobem bude zakázka zaplacena. Dodavatel služeb musí rovněž uvést, kdy vystaví plnohodnotný účetní doklad (fakturu).

7

Zápatí dokladu

Jak u klasické smlouvy i u objednávky vyplňte místo a datum, kdy objednávka nabývá platnosti. Podpisová doložka může být podepsána pouze odběratelem, ale doporučujeme, aby dodavatel objednávku potvrdil razítkem nebo rovněž svým podpisem.

Tipy

Pokud kliknete na obrázek v úvodu článku, zvětší se vám náhled, jak by měla závazná objednávka vypadat. Přejeme hodně štěstí při zvládání provozní administrativy!

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.846155
Average: 3.8 (13 votes)