důslednost

Jak motivovat dítě k pracovním návykům

Dítě a pracovní návyky – to je cílený komplex činností a jeden z dílčích aspektů k získávání trvalých dovedností již v předškolním věku dítěte. Ty se postupně a systematicky rozvíjí a dítě se v těchto návycích a dovednostech s přibývajícím věkem...
Obrázek není k dispozici

Jak zvládnout malého tyrana

Vývoj dítěte je provázen specifickými projevy a je zcela individuální a u každého dítěte odlišný. Charakterové a morálně volní vlastnosti se formují již v útlém věku. Některé dítě je však výrazně vzdorovité a panovačné, manipuluje zejména s rodiči,...