1

Výčet trestných činů

Trestní odpovědnost nezaniká účinnou lítostí u všech trestných činů, ale pouze u těch, které vyjmenovává § 33 odst. 1 trestního zákoníku. Například u trestného činu neposkytnutí pomoci, obecného ohrožení, poškození cizí věci, neoznámení trestného činu… (Je jich celá řada, proto je vhodné otevřít si na internetu trestní zákoník.)

2

Co přesně musíte udělat

Aby trestnost činu zanikla, musíte vy jako pachatel dobrovolně zamezit škodlivému následku trestného činu nebo jej napravit. Slovo „dobrovolně“ znamená, že především nejednáte pod tlakem reálné hrozby trestního stíhání- Pokud jste například někomu úmyslně rozbili auto (trestný čin poškozování cizí věci) a viděli vás přitom svědci, kteří zavolali policii, nejednáte dobrovolně, i když auto necháte na vlastní náklad ještě ten den opravit.

3

Pokud škodlivému následku nezamezíte nebo jej nenapravíte, podmínky účinné lítosti naplníte i tehdy, když oznámíte svůj trestný čin na policii nebo státnímu zástupci. Opět ale musíte jednat dobrovolně a především v době, kdy škodlivému následku ještě může být zabráněno.

4

2 pachatelé

Pokud spácháte trestný čin jako dva spolupachatelé a pouze vy naplníte podmínky účinné lítosti (např. vy sám zamezíte škodlivému následku), trestní odpovědnost zanikne jen ve vašem případe, zatímco druhý spolupachatel bude trestně odpovídat za svůj čin. (Společně postříkáte sprejem cizí fasádu domu, vy sám se na místo činu druhý den vrátíte a sprej odstraníte, přemalujete, necháte odstranit atd.)

5

Zánik trestní odpovědnosti ze zákona

Trestní odpovědnost při naplnění výše popsaných podmínek zaniká automaticky, nikoli z rozhodnutí policie nebo soudu. Pokud jste naplnili podmínky účinné lítosti a přesto jste trestně stíháni, namítněte to.

Varování

Článek se týká jen obecného zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostní u dosplěých pachatelů.

Článek je pouze informativní.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)