Co je potřeba

- nůžky;
- jakýkoliv papír (bílý měkký, barevný) velký podle toho jak velkou chcete mít krabičku;
- balící papír, pokud chcete vyrobit vánoční krabičku.

1

čtverec
Nejdříve potřebujete čtverec. Nejjednodušší je vzít si jeden roh papíru, který máte k dispozici a přehnout jej k protější straně tak, abyste vytvořili pomyslný pravoúhlý trojúhelník. Vše, co přečnívá a co by vytvářelo z vašeho takhle utvořeného čtverce obdélník, odstřihněte. V ruce by vám měl zbýt pouze trojúhelník, který když rozevřete vytvoří čtverec.

2

dvě základní rýhy
Protější strany čtverce, kterými vede prohnutá čára, přiložte k sobě a rýhu vytvořte i mezi dalšími dvěma rohy čtverce. Vezměte jakýkoliv roh čtverce a přehněte ho tak, aby se špičkou dotýkala středu čtverce, neboli místa, kde se sbíhají obě rýhy. Přejeďte hranu nehtem, aby byla rýha dobře vidět. Totéž udělejte s protějším vrcholem čtverce – přehněte ho ke středu a zarýhujte. Vznikne nám jakýsi šestiúhelník.

3

příkřejší šestiúhelník
Z jedné ze stran, kde jste upravili tvar čtverce, budete v úpravě pokračovat. Hrany čtverce, z nichž nyní vyrůstá ke středu čtverce jakýsi malý trojúhelník, uchopte a opět je přeložte ke středu trojúhelníku, vodorovně s hlavní rýhou ve středu. Vznikne ještě příkrejší šestiúhelník.

4

čtverečkovaný čtverec
Strany šestiúhelníku znovu rozložte, abyste znovu viděli původní čtverec, nyní trochu zkroucený a pruhovaný díky rýhám. Vašim dalším cílem bude vytvořit stejné rýhy i v protisměru, proto udělejte totéž na zbylých dvou vrcholech čtverce. Opět je přiložte ke středu, zarýhujte a poté ještě jednou přehněte a zarýhujte. Když potom čtverec znovu rozevřete, uvidíte malé čtverce po celé jeho ploše.

5

umění správně stříhnout
Vyberte si dva protější vrcholy čtverce. S nimi teď budete dále pracovat. Ze všech vrcholů vyrůstá jakýsi domeček: tedy dva trojúnelníky, pod nimiž jsou dvě řady dvou čtverců. A právě po obvodu tohoto „domečku“ budete stříhat. Prostříhněte rýhy podél dvou čtverců, které tvoří základ „domečku“. Snazší je se podívat na fotografii. Analogicky prostříhněte rýhu na protějším vrcholu. Celkem tedy stříhnete čtyřikrát.

6

základ krabičky
Nyní obě strany, u jejichž vrcholu jste nestříhali, přeložte tak, jak je na obrázku: vrchol přehněte ke středu a kraje této části čtvrce přehněte dopředu. Pokud totéž udělejte i na druhé straně čtverce, už pomalu uvidíte vyrůstající krabičku.

7

dokončení základu
Kraje obou stran přiblížte k sobě a utvořte jakousi „hradbu“, z níž vyrůstá vnitřek krabičky. Ten je třeba ještě upevnit tak, že doposud ležící části čtverce přehněte přes již zmíněnou „hradbu“ a upevněte uprostřed čtverce (nyní už i uprostřed krabičky).

8

Vnitřek
Vnitřek můžete upevnit malým kouskem lepící pásky, ale pokud jste dobře narýhovali jednotlivé části čtverce, měl by vnitřek krabičky držet sám. Dokončete i druhou část krabičky a máte první polovinu práce za sebou.

9

Druhá část krabičky
Vyrobí se stejným způsobem, jako naznačily body 1 – 7, a to pouze s jednou výjimkou. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části krabičky se vsunují do sebe, respektive jedna do druhé, je důležité jednu část udělat menší. Jak toho docílit? Jednoduše, stačí jako základ vybrat papír, který bude mít o půl cm kratší velikost jednotlivých stran čtverce.

Tipy

Pokud potřebujete vyrobit obal na dárek, který je větší velikosti, doporučuji vybrat si větší krabici (např. od bot nebo od nějaké elektroniky) a oblepit ji balícím papírem. Výsledek je velmi podobný, ale krabička bude pevnější. Nevýhodou výše vyráběné krabičky totiž je, že je vhodnější na menší dárky, a tedy s větší velikostí se její pevnost snižuje.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.384615
Average: 4.4 (39 votes)