1

Na Veřejného ochránce práv se můžete obrátit, když máte vážné podezření, že jednání úřadu, nebo jiné státní instituce, bylo ve vašem případě v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a když je ve vaší věci úřad nečinný. Ombudsman má za úkol chránit člověka před špatným jednáním státu. Obracet se tedy na ombudsmana s problémy při reklamaci zboží, špatnými sousedskými vztahy atd. je naprosto zbytečné. Ombudsman vám taktéž nemůže pomoci v případě, kdy jste nespokojeni s rozhodovací činností soudů, uloženým trestem, jednáním Parlamentu a vlády, … (více zákon 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv)

2

Podnět můžete, dle aktuálních informací na webových stránkách ombudsmana, podat písemně, elektronickou poštou, osobně, osobně do protokolu, prostřednictvím on-line formuláře a prostřednictvím datové schránky. Podnět nepodléhá poplatku a musí obsahovat :

• Vylíčení podstatných okolností věci

• Označení úřadu, popř. jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká

• Doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě

• Identifikační údaje toho, kdo podnět podává

• Kopie dokumentů, které obsahují důležité informace

3

Jestliže podnět není v působnosti ombudsmana, nebo bude odložen, bude vám písemně vysvětleno, proč není možné v dané věci zasáhnout. V opačném případě bude zahájeno šetření na jejímž konci může být zjištění, že úřad skutečně pochybil, nebo naopak nepochybil. V tom prvním případě budou následně učiněny kroky, které povedou k nápravě a stěžovatel bude o celém šetření a dalším postupu vyrozuměn.

Tipy

Sídlo veřejného ochránce práv:

Brno, Údolní 39, PSČ 602 00.

Varování

Tento článek slouží pouze k informativním účelům.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.666665
Average: 3.7 (6 votes)