1

Odmítnout dědictví můžete tak, jak je upraveno v §463 Občanského zákoníku, tedy ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Musí dojít tedy k jednostrannému právnímu úkonu směřujícímu soudu, nijak jinak. Jestliže tedy na pohřbu řeknete všem příbuzným a známým, že dědictví odmítáte, nemá to vůbec žádný význam a dědit budete.

2

§464 ObčZ. Upravuje, v jaké lhůtě musíte prohlášení o dědictví učinit, tedy – Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn. Z důležitých důvodů může soud tuto lhůtu prodloužit. (Nezapomeňte, že tato lhůta je hmotněprávní a prohlášení o odmítnutí dědictví musí být učiněno ve lhůtě. To znamená, že pokud budete prohlášení zasílat, nestačí, když je pošlete poslední den lhůty, ale musí být v této lhůtě soudu doručeno!)

3

§465 ObčZ nám stanovuje, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví nechce odmítnout. Tudíž jestliže jste se s autem zemřelého, které byste zdědili, vydali v klidu na dovolenou, nemůžete je již pak odmítnout. (Vyjímkou by však mohlo být např. krmení zvířat po zemřelém, po dobu než se jich ujme někdo jiný)

4

Na závěr jeden velice důležitý paragraf, a to §467 ObčZ., který říká, že prohlášení o odmítnutí dědictcí nelze odvolat. Totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá. Jednou učiněný úkon prohlášení o odmítnutí dědictví si již tedy nelze rozmyslet.

Tipy

Občanský zákoník, paragrafy 463 - 468

Varování

Tento text slouží pouze k informativním účelům.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.25
Average: 3.3 (4 votes)