1

Demontujte původní ventil. Jako první povolte převlečnou matici na straně k topnému tělesu. K tomu použijte kleště na trubky nebo hasák.

2

Stiskněte je na zadním konci oběma rukama pevně k sobě. Pak zjistíte, že se převlečná matice dá povolit bez přílišného vynaložení síly.

3

Demontujte nyní ventil z trubky topení. Pozor u mědi: Bude-li trubka Vašeho topení z tohoho materiálu, potřebujete druhé kleště pro držení v opačném směru, aby se trubka nepřekroutila.

4

U ocelové trubky se závitovou vsuvkou dejte pozor, aby se vsuvka v trubce nepřetočila.

5

Nyní musíte odstranit původní vnitřní šroubení s převlečnou maticí z topného tělesa. K tomu potřebujete speciální klíš, odstupňovaný pro velikost ventilů 3/8 až 3/4 palce.

6

Klíč vsunete do vnitřní části původního vnitřního šroubení a vytočíte je doleva. Šroubení může být zarezlé, jednejte opatrně.

7

Naviňte konopí na nové vnitřní šroubení s převlečnou maticí. Je rozhodující, abyste si dali pozor na směr ovíjení. Konopí navíjejte vždy doprava a rovnoměrně po směru závitu a pevně je zatahujte.

8

Namažte těsnicí pastou.

9

Oviňte trubku topení konopím. Dříve ji však zbavte zbytků starého konopí.

10

Dávejte si pozor na směr ovíjení - doprava, ve směru hodinových ručiček a zatlačujte do směru závitu. Namažte pak konopí těsnicí pastou.

11

Našroubujte nový termostatický ventil stavitelným plochým klíčem na závit trubky topení. Ventil zatočte až ke konci závitu ovinutého konopím. Dejte pozor, aby těleso ventilu mělo ve vodorovné poloze svůj výstup pro nastavovací čídlo.

12

Převlečnou matici na straně topného tělesa utáhněte pevně plochým klíčem. U průchozího přímého ventilu je nutný druhý plochý klíč.

13

Ten nasaďte opačně na šestihran tělesa ventilu a dotáhněte převlečnou matici. Dotahujte opatrně a s citem.Ochrannou čepičku nového ventilu můžete sejmout šroubovákem. Závit se přitom nesmí poškodit. Nasaďte nastavovací čidlo ventilu a upínací zařízení pevně utáhněte.

14

U jiných výrobků musíte přesuvný kryt našroubovat na závit. U volného čidla upevněte kapilární trubičku na krycí podlahovou lištu nebo pomocí hmoždinky na stěnu.

15

Uzavřete všechny odvzdušňovací šrouby. Napouštěcí a vypouštěcí kohout nastavte do polohy napouštění. Napusťte topný systém na tlak 1,5baru. Topná tělesa odvzdušněte. Pokles tlaku v důsledku ztráty odvzdušněním vyrovnejte zpět na 1,5 baru.

Tipy

Zjistěte si, zda potřebujete pevné nebo volné čidlo teploty. Zatímco k volné instalovaným topným tělesům přijde pevné čidlo, u závěsů a tam, jde jsou topná tělesa nainstalována v obložení, je potřebné volné čidlo.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.666665
Average: 3.7 (3 votes)